Koninklijke voetbalclub Heusden - Stamnummer 02173
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Logo Main
Volg ons
Koninklijke voetbalclub Heusden - Stamnummer 02173

Inschrijvingen KFC Heusden

 

De INSCHRIJVING voor HUIDIGE LEDEN voor het nieuwe seizoen loopt van begin april tot 15 mei. In die periode kan de inschrijving via het formulier verlenging inschrijving. In die periode bent u zeker van een plaats in het volgende seizoen. We vragen ook om een voorschot van 100€ te betalen voor 15 mei om zeker te zijn van de inschrijving. (we vragen dit om geen onnodige kosten te maken in functie van aankoop training en admin kosten bij KBVB). Bij de Jeugd kunt u, als u niet meer wenst deel te nemen, de optie "wenst zich uit te schrijven" selecteren inhet formulier verlenging inschrijving. Ook hier graag bevestiging tegen 15 mei.  Als u na 15/05 alsnog wenst uit te schrijven, moeten we de 25€ administratiekosten van de KBVB en eventueel gemaakte kosten voor aankoop kledij aanrekenen. Het is dus in ieders belang om u tijdig in of uit te schrijven.

Heeft uw zoon/dochter interesse om aan te sluiten bij KFC Heusden voor het seizoen 2023/2024?
Vul dan zeker dit formulier in! Hiermee komt uw zoon/dochter op de wachtlijst te staan en kunnen wij u contacteren indien er een plaats vrijkomt (deze info zullen wij u kunnen meedelen vanaf 1 mei 2023).
Indien mogelijk zullen wij uw zoon/dochter ook al eens uitnodigen voor een kennismakingstraining in maart/april, hierover zullen wij u zo spoedig mogelijk contacteren.
Inschrijvingslink: https://forms.gle/Cw9Zrz4S9jByHGmXA

*Seizoen 2023/2024 = augustus 2023 tot april 2024

Wie bij de JEUGD na een testtraining en het akkoord van de Jeugdcoordinator beslist heeft om zich aan te sluiten, kan via volgende link zijn volledige gegevens doorsturen. Onze Gerechtigde Correspondent zal dan het nodige doen om u aan te sluiten bij Voetbalvlaanderen en bij KFC Heusden. 

Wie bij de SENIORS het akkoord heeft van de sportief verantwoordelijke om zich aan te sluiten, kan via volgende link zijn volledige gegevens doorsturen. Onze Gerechtigde Correspondent zal dan het nodige doen om u aan te sluiten bij Voetbalvlaanderen en bij KFC Heusden. 

Het lidgeld bij KFC bedraagt :

  • 195€ bij de U6
  • 270€ bij de U7 tot U17
  • 330€ bij de seniors (beloften, 3de prov en 4de prov)
  • 245€ bij de zondags reserven. 

Bij inschrijving van meerdere kinderen per gezin wordt 25€ korting toegestaan vanaf het 2de kind: 1ste kind geen korting, 2de kind 25€ korting, 3de kind 25€ korting. 

Bij inschrijvingen van nieuwe leden wordt 25€ administratiekosten aangerekend bovenop het lidgeld voor de inschrijving bij de KBVB. Dit geldt zowel voor nieuwe startende spelertjes, als voor spelers die een overgang doen van een andere ploeg. Bij inschrijving van nieuwe leden wordt ook een voorschot gevraagd van 100€ voordat de GC overgaat tot inschrijving.

De betalingenvan het voorschot en het saldo van het lidgeld kan op rekening BE45 3630 7954 4989 van KFC Heusden. Graag “voornaam-naam-geboortedatum van de speler” vermelden bij betaling. 

De betaling van het saldo van het lidgeld moet betaald worden tegen 15/08. Wie op 15/08 nog niet het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld betaald heeft kan niet deelnemen aan wedstrijden. Uitzondering hierop zijn de proeftrainingen bij U6-U7. Daar is het toegestaan om pas na 3 proeftrainingen te beslissen om definitief in te schrijven en lidgeld te betalen. Andere uitzonderingen kunnen enkel na goedkeuring van secretariskfcheusden@gmail.com.

KFC Heusden heeft een UitPAS overeenkomst met de gemeente Destelbergen. De UitPAS geeft aan mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om te genieten van een erg voordelig kansentarief bij vrijetijdsactiviteiten. Daarnaast kan je met de UitPAS punten sparen bij vele vrijetijdsactiviteiten om nadien om te ruilen voor gratis tickets, consumpties,.. KFC Heusden kent nog geen punten toe voor op de UitPas, maar kent wel het voordelig kansentarief toe. Wie daarop recht heeft, betaalt zelf 20% van het inschrijvingsgeld. 40% wordt gedragen door KFC Heusden en 40% wordt aan KFC Heusden betaald door de gemeente Destelbergen. Meer info vind je op: https://www.destelbergen.be/vrije-tijd/uitpas-en-vrijetijdskaart/uitpas. Wie het kansentarief wil aanvragen kan zijn UitPAS nummer doorsturen naar secretariskfcheusden@gmail.com

Indien jeugdspelers zich na betaling van het lidgeld alsnog wensen uit te schrijven, kan terugbetaling enkel als volgt. Als geen 3 trainingen en geen uitrusting besteld : volledige terugbetaling, min 25€ administratiekosten KBVB. Als geen 3 trainingen en wel uitrusting besteld : volledige terugbetaling, min 25€ administratie kosten KBVB, min 100€ kledingkost. Als meer dan 3 trainingen: geen terugbetaling.