Koninklijke voetbalclub Heusden - Stamnummer 02173
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Logo Main
Volg ons
Koninklijke voetbalclub Heusden - Stamnummer 02173

Onkostennota - Prestatienota - KFC Heusden

 

Onkostennota:

KFC staat erop om alle onkosten die leden voorschieten voor de werking van de club vlot te verwerken. Dit gaat vooral om drankbonnetjes die délégees kopen, maar kan ook gaan om kleine materialen die voor ploegen of kantine gekocht worden.

Bij iedere onkostennota moeten alle verantwoordingsstukken toegevoegd worden. Dit kan een ticketje uit de winkel zijn of een betalingsbewijs voor bonnetjes die u in iedere kantine kunt vragen.Meerdere ticketjes kunnen met 1 onkostennota verstuurd worden. Dan moet totaal bedrag vermeld worden, en ook de omschrijving en foto van ieder ticketje toegevoegd worden. We vragen om maximaal 1 maal per maand een onkostennota te maken. In ruil engageert KFC zichom alle onkosten binnen 14 dagen terug te betalen.

Indien het aankopen betreft waarvoor een factuur op KFC Heusden gemaakt wordt, gelieve de factuur aan onze penningmeester te bezorgen. Hij zorgt voor rechtstreekse betaling, of terugbetaling.

 

Prestatienota Trainers:

KFC vergoedt zijn trainers op basis van het aantal trainingen en wedstrijden. Via volgende link vragen wij de trainers om na afloop van iedere maand het aantal begeleide trainingen en wedstrijden te registreren. KFC engageert zich om binnen 14 dagen alle tegoeden te betalen.

 

Prestatienota Vrijwilligers:

KFC betaald betaalt een forfaitaire kostenvergoeding voor de vrijwilliger die bepaalde activiteiten uitvoeren in het kader van vrijwilligerswerk. Via volgende link kan iedere vrijwilliger zijn prestatie registreren bij aanvang. KFC engageert zich om na afloop van de maand alle tegoeden te betalen.