Koninklijke voetbalclub Heusden - Stamnummer 02173
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Logo Main
Volg ons
Koninklijke voetbalclub Heusden - Stamnummer 02173

Sportongevallen KFC Heusden

 

De spelers en trainers van KFC Heusden zijn verzekerd via de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De verzekering vergoedt de kosten op basis van officiële barema’s die niet door de ziekte- en hospitalisatieverzekering van de spelers betaald worden.

Officiële procedure van Voebal Vlaanderen: https://www.rbfa.be/nl/zelf-actie/clubs/verzekering. De samenvatting en KFC procedure staat hieronder:

Als er een sportongeval gebeurt tijdens training of wedstrijd dan is het belangrijk dat er onmiddellijk een MEDISCH GETUIGSCHRIFT ingevuld wordt door de speler en de behandelende arts. (het aansluitingsnummer zal GC nadien aanvullen). Dit document is te vinden in de kantine en op de website. We vragen de trainers en ploegverantwoordelijke om ook altijd deze documenten bij te hebben.

Dit medisch getuigschrift moet met met aanvullende info verstuurd worden naar de GC via het formulierAANGIFTE ONGEVAL KFC HEUSDEN. We vragen om dit binnen de 10 dagen na het ongeval te doen om de GC de tijd te geven om de aangifte binnen de 21 dagen in te dienen bij de K.B.V.B. Hier is de voetbalbond heel streng op! Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot niet terugbetaling van de medische kosten. 

Na ontvangst van de ongevalaangifte, zal u een Ontvangstbewijs ontvangen. De strook onderaan op het formulier is het geneeskundig getuigschrift van herstel. Dit moet na herstel door de behandelende geneesheer ingevuld worden. Dit document moet na herstel, samen met de kwijtschriften mutualiteit (enkel op naam van de speler), apothekersrekeningen, enz.bezorgd worden aan GC - Kruisstraat 13,Heusden. 

De GC bezorgt deze documenten aan de KBVB. De KBVB zal de berekening van de vergoeding bezorgen aan de GC die deze aan de speler bezorgt. De KBVB zal overgaan tot betaling van de vergoeding op de rekening van KFC die dit bedrag integraal betaalt op de rekening van de speler/ouder.

Het is NIET toegestaan aan wedstrijden of trainingen deel te nemen alvorens een verklaring van herstel is ingevuld. Dit wegens het risico van weigering van tegemoetkoming bij een volgend ongeval. De datum van deze verklaring is geldig voor de hervatting aan de sportactiviteiten.